Έγκριση Συντελεστών Οικογενειακού Επιδόματος ΕΛΟΕΝ έτους 2023

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σας γνωστοποιούμε το κάτωθι ΦΕΚ σχετικά με τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΕΛΟΕΝ.
Υπεγράφη την 1η Απριλίου 2024 & έχει ήδη ξεκινήσει η καταβολή.
 
Προς ενημέρωσή σας:
 

ELOEN - FEK-2024-Tefxos-B-2039