Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω Εορτών ΠΑΣΧΑ 2024

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Παρακαλούμε, δείτε κάτωθι την Εγκύκλιο για το Δώρο του Πάσχα σε Ανέργους Ναυτικούς με τις Οδηγίες & τα Δικαιολογητικά που χρειάζονται.