Απόφαση απαγόρευσης αγκυροβολίας & διέλευσης πάσης φύσεως πλοίων & σκαφών - Διεξαγωγή Αεροπορικής Επίδειξης στον Φλοίσβο

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Δείτε παρακαλούμε κάτωθι την απόφαση της Λιμενάρχη Σαρωνικού για απαγόρευση αγκυροβολίας & διέλευσης σκαφών το Σάββατο 18 Μαΐου, λόγω αεροπορικής επίδειξης.