Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής πυρών ν. Φλεβών - Ενεργοποίηση πεδίου βολής «Πλατεία»

Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής πυρών ν. Φλεβών - Ενεργοποίηση πεδίου βολής «Πλατεία».