Ενεργοποίηση περιοχής ασκήσεων ΥΒ 15 - 7

Ενεργοποίηση περιοχής ασκήσεων ΥΒ 15 - 7.

Δείτε παρακάτω το σχετικό αρχείο:

ΕΝΕΡΓΟΠ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ  ΥΒ 15 - 7 - pdf