Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής - ΦΕΚ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Προς ενημέρωσή σας:

1. ΦΕΚ Β' 3160/31.7.2020 -  ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48932

 Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

2. ΦΕΚ Β' 3161/31.7.2020 - ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.48929/31.7.2020 

Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.