Δημοσίευση ΦΕΚ Β 5350 Έκτακτα Μέτρα COVID-19 έως 14 12 20

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε για το νέο ΦΕΚ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω το ΦΕΚ και ένα σύντομο αρχείο - απόσπασμα - με όσα αφορούν τις θαλάσσιες συνδέσεις εντός της χώρας και τις κυρώσεις για τον κλάδο μας.