Δημοσίευση ΦΕΚ 2141 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Προς ενημέρωσή σας: 
 
Δημοσίευση ΦΕΚ 2141 Β’ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.
Παρακαλούμε πολύ, την προσοχή σας ιδιαιτέρως στις σελίδες 26 έως 31 - Μέτρα ανά πεδία δραστηριότητας, σελίδα 57 - Κυρώσεις, & σελίδα 94 - Μέτρα προστασίας για τα σκάφη.