Δημοσίευση ΦΕΚ 2374 Β΄- Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προς ενημέρωσή σας:

Δημοσίευση ΦΕΚ 2374 Β΄- Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο πέμπτο - Θαλάσσιες Συνδέσεις.

ΦΕΚ 2374 Β' 5_6_2021