Δημοσίευση ΦΕΚ 5509 Β' 1 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 έως & τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Καλή χρονιά σε όλους με υγεία & ευημερία.

Δείτε παρακαλούμε παρακάτω προς ενημέρωσή σας:

Δημοσίευση νέου ΦΕΚ 5509 Β' 1 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00.

Εφιστούμε την προσοχή σας κυρίως στη Σελίδα 28, Άρθρο 5 - Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της χώρας. 

ΦΕΚ 5509_Β 1