Παράταση των μέτρων προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών & θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας, απαγόρευσης εισόδου υπηκόων τρίτων κρατών κλπ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέτρα του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας, απαγόρευσης εισόδου στη χώρα υπηκόων τρίτων κρατών - πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνίας Σένγκεν και δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή,

παρατείνονται για το χρονικό διάστημα από τις 8 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 21 Ιανουαρίου, βάσει του νέου ΦΕΚ 5487 Β’ 14 – 7/1/2021.