Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων - Συμπληρωματικό έγγραφο από το Υπουργείο

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα.

Προς ενημέρωσή σας:

Συμπληρωματικό έγγραφο από το Υπουργείο σχετικά με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1685 Β’ - Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών & εμπορευμάτων.