Δελτίο Τύπου - Σχετικά με τη φορολόγηση των συναδέλφων οι οποίοι εργάζονται σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Καλή Χρονιά με υγεία & Καλές Θάλασσες!
 
Αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με τη φορολόγηση των συναδέλφων ναυτικών, που υπηρετούν σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, οι οποίοι προσφάτως, αντί να φορολογούνται με τους ειδικούς φορολογικούς συντελεστές 15% και 10% αντίστοιχα αν είναι Αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα, υπήχθησαν στις φορολογικές κλίμακες που αφορούν τους μισθωτούς που αποκτούν εισοδήματα από χερσαία εργασία,  διότι θεωρήθηκε ότι τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής δεν αποτελούν πλοία του εμπορικού ναυτικού,  σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η Ένωση προς διευθέτηση του ζητήματος.
Το ζήτημα ανέκυψε κατόπιν εκδόσεως της απόφασης ΔΕΔ 2630/2019 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή συναδέλφου ναυτικού, με το αιτιολογικό ότι τα μέλη πληρώματος ιδιωτικών σκαφών αναψυχής πρέπει να φορολογούνται με το άρθρο 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και όχι με τους παραπάνω ειδικούς συντελεστές που ισχύουν για τους Αξιωματικούς και τα κατώτερα πληρώματα που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού.
 
Η Ένωσή μας αμέσως απευθύνθηκε στον νομικό της σύμβουλο, δικηγόρο με ειδίκευση στα ναυτεργατικά ζητήματα, κ. Βασίλειο Τσιαντή, ο οποίος συνέταξε την από 12-11-2019 Γνωμοδότησή του για το ζήτημα, σύμφωνα με την οποία, τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ανήκουν στα πλοία της Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ παράλληλα ο ναυτικός που υπηρετεί (είτε ως Αξιωματικός, είτε ως κατώτερο πλήρωμα) σε αυτά παρέχει ναυτική εργασία, η οποία ουδόλως διαφέρει από την εργασία ενός ναυτικού που υπηρετεί στις λοιπές κατηγορίες πλοίων του εμπορικού ναυτικού.
Συνεπώς, η τυχόν διαφορετική φορολογική μεταχείριση των ναυτικών που υπηρετούν σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, σε σχέση με τους υπηρετούντες στα λοιπά πλοία της εμπορικής ναυτιλίας ναυτικούς, συνιστά αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση.
Υπό τα ως άνω δεδομένα, οι ναυτικοί που υπηρετούν ως Αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής πρέπει να φορολογηθούν με βάση τις ειδικές κλίμακες φορολόγησης (15% επί του εισοδήματος για τους Αξιωματικούς και 10% επί του εισοδήματος για το κατώτερο πλήρωμα), που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Ν.4172/2013.
 
Στη συνέχεια, αφού αποστείλαμε την παραπάνω Γνωμοδότηση στο αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Ναυτιλίας τον Φεβρουάριο του 2020, τέθηκε το ζήτημα και υπήρξε δέσμευση άμεσης επίλυσής του. Στη συνέχεια σε συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών συζητήθηκε το πρόβλημα και μας είχαν ενημερώσει πως θα βγάλουν διευκρινιστική .
Δυστυχώς, λόγω των περιοριστικών μέτρων του Κορονωϊού COVID-19, το ζήτημα δεν επιλύθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα να παραμένει άλυτο μέχρι σήμερα.
Παρ΄ όλα αυτά, επιδεικνύοντας επιμονή και αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη μας που απασχολούνται στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και εξακολουθούν να φορολογούνται σαν να παρέχουν χερσαία εργασία, απευθυνθήκαμε ξανά στο Υπουργείο Οικονομικών και κανονίστηκε τηλεδιάσκεψη με την παρουσία σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείο Οικονομικών.
Στην Τηλεδιάσκεψη που έλαβε χώρα την 5-1-2021 παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος και η Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κα. Αθηνά Καλύβα.
Κατόπιν γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου, τέθηκε επί τάπητος και με νομικά επιχειρήματα το ζήτημα της φορολόγησης των συναδέλφων που υπηρετούν σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και εκφράστηκε για άλλη μία φορά η πάγια θέση της Ένωσής μας ότι οι συνάδελφοι πρέπει να φορολογούνται όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ναυτικοί, που υπηρετούν ως Αξιωματικοί και κατώτερα πληρώματα στα πλοία του Εμπορικού Ναυτικού.
Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών δεσμεύθηκε να απευθυνθεί στην αρμόδια Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εφόσον κριθεί ότι και τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής υπάγονται στα πλοία του εμπορικού ναυτικού, θα εκδώσει σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο που θα επιλύει το ζήτημα της φορολόγησης των παραπάνω συναδέλφων.
 
Ευελπιστούμε στην ταχύτερη και κατά τον βέλτιστο τρόπο επίλυση του παραπάνω ζητήματος, στο οποίο από την πρώτη στιγμή ενέσκηψε η Ένωσή μας, με πρωταρχικό και διαχρονικό σκοπό την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών μας.
 
Μόλις έχουμε νεότερα, θα ακολουθήσει νέο ενημερωτικό Δελτίο Τύπου.