Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας - Δημοσίευση νέας κοινής υπουργικής απόφασης - Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου ελέγχου νόσησης σε ναυτικούς

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας διαβιβάζουμε 2 νέα ισχύοντα ΦΕΚ και τη νέα κοινή υπουργική απόφαση.
Προς ενημέρωσή σας:
1. ΦΕΚ (Β' 2676) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.
 
2. Μέτρα Προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού – Δημοσίευση νέας κοινής υπουργικής απόφασης
 
3. ΦΕΚ (Β' 2194): Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων.
 
Παρακαλούμε δείτε εδώ:
 
 
 
 
 
Στο ΦΕΚ ( Β' 2676 ) την προσοχή σας στις παρακάτω σελίδες:
 
Σελ. 18-19 Μέτρα προστασίας.
Σελ. 32 Κυρώσεις.
Σελ. 59 Παράρτημα.