Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής - ΦΕΚ

Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

Αλλαγή σύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15/5/2020 ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης καπτ. Νίκος Δεμερτζής υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντικαταστάθηκε από τον πρώτο αναπληρωματικό, καπτ. Δημήτρη Κουρούμαλο.

Η νέα σύσταση του Δ.Σ. είναι η εξής:

Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής πυρών ν. Φλεβών - Ενεργοποίηση πεδίου βολής «Πλατεία»

Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής πυρών ν. Φλεβών - Ενεργοποίηση πεδίου βολής «Πλατεία».

Απαγόρευση θαλάσσιας κυκλοφορίας σε περιοχές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Σαρωνικού

Απαγόρευση θαλάσσιας κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδηλάτων, καθώς και των προσομοιάζοντων προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF-JET, SURF-SKI κλπ.) σε περιοχές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

Περιορισμός διέλευσης εμπορικών πλοίων από Δίαυλο Ν.Σ.

Περιορισμός διέλευσης εμπορικών πλοίων από Δίαυλο Ν.Σ.

Δείτε σχετικά εδώ: