Παράταση των μέτρων προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών & θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας, απαγόρευσης εισόδου υπηκόων τρίτων κρατών κλπ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέτρα του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας, απαγόρευσης εισόδου στη χώρα υπηκόων τρίτων κρατών - πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνίας Σένγκεν και δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή,

Δημοσίευση ΦΕΚ 5509 Β' 1 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 έως & τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Καλή χρονιά σε όλους με υγεία & ευημερία.

Δείτε παρακαλούμε παρακάτω προς ενημέρωσή σας:

Δημοσίευση νέου ΦΕΚ B' 5509 - Τροπ. Β' 5486 - Έκτακτα μέτρα προστασίας από covid-19 _13.12.20 έως 07.01.2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Δημοσίευση ΦΕΚ B' 5509 - Τροποποίηση ΦΕΚ Β' 5486 - Έκτακτα μέτρα προστασίας από covid-19 _13.12.20 έως 07.01.2021

Δημοσίευση νέων ΦΕΚ - Υπουργικών Αποφάσεων 12_12_2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω νέα ΦΕΚ: