Παράταση απαγόρευσης απόπλου & κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής & επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην Ελληνική Επικράτεια

Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 25.5.2020 και ώρα 06:00.

Μέτρο προσωρινού περιορισμού θαλάσσιων συνδέσεων με Αλβανία & Ιταλία και κατάπλου πλοίων αναψυχής (ιδιωτικών – επαγγελματικών) από εξωτερικό

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Δημοσίευση ΚΥΑ – Μέτρο προσωρινού περιορισμού θαλάσσιων συνδέσεων με Αλβανία & Ιταλία και κατάπλου πλοίων αναψυχής (ιδιωτικών – επαγγελματικών) από εξωτερικό.

Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.

Νέα μέτρα για τις Ακτοπλοϊκές συνδέσεις & τον Θαλάσσιο Τουρισμό - Παράταση ισχύος μέτρου προσωρινού περιορισμού θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Νέα μέτρα για τις Ακτοπλοϊκές συνδέσεις & τον Θαλάσσιο Τουρισμό - Παράταση ισχύος μέτρου προσωρινού περιορισμού θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία.

Παρακαλούμε δείτε & τα σχετικά αρχεία εδώ, προς ενημέρωσή σας:

Διευκρίνιση από το Υπουργείο για τις μετακινήσεις στην Εύβοια

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διευκρίνιση του Υπουργείου για μετακινήσεις στην Εύβοια.