Απαγόρευση θαλάσσιας κυκλοφορίας 2131.17)20)11-12-20_signed

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δείτε τα αρχεία παρακάτω προς ενημέρωσή σας:

Δημοσίευση ΦΕΚ Β 5350 Έκτακτα Μέτρα COVID-19 έως 14 12 20

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε για το νέο ΦΕΚ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00.

Δημοσίευση ΦΕΚ Β 4899_ 5255 Έκτακτα μέτρα COVID-19 έως 07 12 20

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για το νέο ΦΕΚ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.

Περιορισμός θαλασσίων κλπ συνδέσεων - Δειγματοληπτικός έλεγχος - Περιορισμός τρίτων κρατών - ΦΕΚ

Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε για τη σχετική εγκύκλιο από τον Οίκο του Ναύτου.