Δημοσίευση ΦΕΚ 2233 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Προς ενημέρωσή σας: 
 
Δημοσίευση ΦΕΚ 2233 Β’ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Δημοσίευση ΦΕΚ 2138 Β΄- Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Προς ενημέρωσή σας: 
 
Δημοσίευση ΦΕΚ 2138 Β΄- Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Δημοσίευση ΦΕΚ 2141 Β' - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Προς ενημέρωσή σας: 
 
Δημοσίευση ΦΕΚ 2141 Β’ - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Εξέταση Εγχειριδίων Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης ΑΕΝ Ασπροπύργου - Διαδικασία, στοιχεία, δικαιολογητικά, τρόπος πραγματοποίησης της εξ αποστάσεως εξέτασης

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Προς ενημέρωσή σας:
 
Δείτε παρακαλούμε τη σχετική ανακοίνωση της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου με τη διαδικασία, τα στοιχεία, τα δικαιολογητικά & τον τρόπο πραγματοποίησης της εξ αποστάσεως εξέτασης αναλυτικά.

«Εξέταση Εγχειριδίων Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)»

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Δείτε παρακαλούμε εδώ ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Ε.Ν.), προς ενημέρωσή σας.