Περιορισμός θαλασσίων κλπ συνδέσεων - Δειγματοληπτικός έλεγχος - Περιορισμός τρίτων κρατών - ΦΕΚ

Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε για τη σχετική εγκύκλιο από τον Οίκο του Ναύτου.

Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προς ενημέρωσή σας:

ΦΕΚ - Τροποποίηση περιορισμού θαλάσσιων συνδέσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε για το νέο ΦΕΚ Β' 5045 - Τροποποίηση περιορισμού θαλάσσιων συνδέσεων.

Έναρξη ηλεκτρονικής εφαρμογής e - ΔΛΑ

Τίθεται από τις 09-11-2020, στην παραγωγική της έκδοση, η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ,  για την ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων και την πλήρη διεκπεραίωσή  τους  από τις Λιμενικές Αρχές χωρίς τη φυσική παρουσία του πολίτη.

Οι κατηγορίες για τις οποίες δύνανται να καταχωρούνται αιτήσεις  από τους πολίτες και να διεκπεραιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές, είναι οι ακόλουθες: